Skiskole

Skiskole arrangeres for de barn og unge som har liten til ingen erfaring med å stå på ski. Her starter vi helt på begynnelsen med å få på ski selv, vite hvordan bindingene fungerer, og hvordan man setter fiskebein og kan bevege seg med ski på beina. Når dette er etablert, starter selve skiundervisningen, hvor vi starter med balanse, plog, stans og avpassing av fart. Vi opplever at de aller fleste barn blir nokså fort trygge, slik at vi kan gå over til å lære svinger og ha mer lek og moro på ski.

Skiskolen pleier å bli avviklet etter 3-4 ganger, hvor barna da er på et nivå hvor de kan gå inn i den ordinære alpintreningen.  

Pin It on Pinterest

Share This