Varsling

Varsling av kritikkverdige forhold

Arendal slalåmklubb bruker Idrettsforbundets digital portal (MittVarsel) for å sørge for sikker varsling av kritikkverdige forhold og situasjoner i klubben.

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i klubben og er takknemlige til dem som vil si fra.

Med kritikkverdige forhold menes:

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på sportens og klubbens etiske retningslinjer
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i sporten

 Ta gjerne kontakt med styret dersom dere ønsker en prat. Tusen takk for et godt samarbeid for å skape en klubb som er tuftet på verdiene våre trygghet, glede og mestring. 

 

Pin It on Pinterest

Share This