Kontakt

Styret i ASLK, for sesongen 2019/2020 :

Jørund Moseid – Styreleder – 915733665

Tom Blakstad – Nestleder

Henrik Münter – Styremedlem – Medlemsadmin/Min Idrett/Spond

Marianne Pedersen – Kasserer/Regnskapfører (Ikke assosiert i styret)

Grethe Smedsaas – Styremedlem – Spons 

Leif Inge Larsen – Styremedlem – Treneransvarlig

Camilla Koch Christensen – Varamedlem 

Cathrine Johansen – Varamedlem – Barneidrettsansvarlig

Kontonr: 3000.27.25270

Pin It on Pinterest

Share This